Wie zijn wij

Solace is in 2010 opgericht in het Verenigd Koninkrijk door een groep zusters. Deze zusters zagen de moeilijkheden waarmee bekeerde moslima’s vaak (zowel op korte als op lange termijn) te kampen hadden, en realiseerden zich dat de huidige hulpverlening zich onvoldoende richt op de specifieke problemen van deze groep zusters. Sinds haar oprichting heeft Solace meer dan 500 zusters met zeer uiteenlopende problematieken op een holistische wijze geholpen, en dit aantal blijft maar groeien.

Solace helpt elke bekeerde moslima in moeilijkheden, ongeacht of zij net bekeerd is of al vele jaren als moslima door het leven gaat. Solace helpt zusters die hun problemen alleen het hoofd moeten bieden, zusters die in stilte lijden, en zusters die zelfs niet meer van de islam kunnen genieten en op het punt staan de religie te verlaten. Deze zusters hebben vaak een beperkt sociaal netwerk, waardoor zij er vaak alleen voor staan en geen steun van anderen krijgen. Vanwege deze reden is Solace in het leven geroepen! Solace is er om naar deze zusters te luisteren, hen te empoweren, en om samen met hen een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen dat realistisch en persoonlijk is, zodat dit haar in staat stelt om haar korte- en lange termijn plannen te verwezenlijken.

Solace heeft vele noodkreten vanuit de gehele wereld ontvangen, en wij hebben ons gerealiseerd dat, om al deze zusters zo goed mogelijk te helpen, we onze diensten uit dienen te breiden. Om deze reden hebben we besloten om onze diensten aan te bieden in Nederland. Onze doelstelling is om zusters in moeilijkheden te steunen en hulp te bieden in moeilijke tijden, en een dienst aan te bieden die in Nederland nog niet in deze vorm bestaat

Doelstellingen

Het bieden van training voor alle medewerkers van Solace, en hen uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden die nodig zijn om bekeerde zusters in moeilijkheden te begeleiden en bij te staan met de diverse problematieken en noden waarmee deze groep geconfronteerd wordt.

Contacten onderhouden met diverse hulpverlenings en vrijwilligers organisaties, zodat de bekeerde zuster naar de juiste specialistische organisatie doorverwezen kan worden

Het bieden van zorgvuldig ontworpen religieuze diensten.

Het ontwikkelen van een uitgebreid programma, met als doelstelling de gemeenschap te onderrichten en adviseren hoe zij de hulpverlening/steun aan deze groep zusters het beste kunnen ontwikkelen en of hun bestaande hulpverlening kunnen aanpassen

Doelen

De bekeerde zuster aanmoedigen om zichzelf te leren empoweren, zodat zij in staat is om – in zelfvertrouwen – haar leven, haar emoties en haar relaties in goede banen te leiden en een visie op de toekomst te ontwikkelen.

Zusters in staat stellen om de religie op een open en uitdagende manier te bespreken, en hen in staat te stellen om een stevige basis kennis van de islam op te doen

Maatschappelijk bewustzijn creëren met betrekking tot de moeilijkheden waar bekeerde zusters mee te maken krijgen, en het aanbieden van praktische oplossingen.