Vacatures

Vrijwilligers gevraagd

Een moslim is de broeder van een moslim – hij doet hem geen onrecht aan en hij verzaakt hem niet wanneer hij in een staat van nood verkeert. Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal door Allah op de Dag des Oordeels verwijderd worden, en wie (tekortkomingen van een) moslim verbergt, (zijn tekortkomingen) zullen door Allah op de Dag des Oordeels verborgen worden.

[Sahih Bukhari & Sahih Muslim]

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functie:

  • Hulpverlener

Houdt er rekening mee, dat wanneer jij geschikt bent bevonden, je beschikbaar dient te zijn om training bij te wonen in Oktober/November 2017. De precieze datum en locatie word zo spoeding mogelijk bekend gemaakt.

DEADLINE: 27 Juni 2017

Lees AUB eerst de functieomschrijving, vul daarna dit sollicitatieformulier in en email een gescand of gefotografeerd exemplaar terug naar info@solacenederland.nl

Wanneer jouw sollicitatie succesvol is, dan zul je telefonisch worden gecontacteerd door een medewerkster van SOLACE, die een verkennend gesprek met jou zal voeren.

Wanneer je het telefonisch sollicitatiegesprek succesvol hebt volbracht, dan zul je worden uitgenodigd voor een nader informeel gesprek. Hiervoor dien je in persoon aanwezig te zijn

Mocht je geschikt worden bevonden voor de functie waarnaar jij gesolliciteerd hebt, dan wordt er van je verwacht dat je een vierdaagse training bij zult wonen (van 9.00 tot 17.30 uur)

 

WAT IS DE HULPVERLENINGSSERVICE?

Solace NL heeft een gestructureerde en duidelijke dienst ontwikkeld die erop gericht is ondersteuning te bieden aan bekeerde zusters in moeilijkheden. Onze hulpverleningsservice is uniek, omdat elke bekeerde zuster hulp zal ontvangen van een getrainde hulpverlening die haar 1 op 1 ondersteuning zal bieden. Gedurende de hulpverlening/ ondersteuning zal een eerste assessment worden uitgevoerd waaruit duidelijk moet worden met welke problemen de client te kampen heeft en wat zij graag zou willen bereiken/ waar ze aan zou willen werken. Op basis hiervan wordt een individueel ondersteuningsplan opgesteld. Lees meer……

WAT KAN SOLACE JOU ALS VRIJWILLIGER BIEDEN

SOLACE heeft niet alleen een uitgebreid proces voor de hulpverlening aan bekeerde zusters in moeilijkheden maar ook voor haar geliefde vrijwilligsters.

Wij zullen jou het volgende bieden: 

  • Een kans om de beloning van Allah (subhanahuwataala) te verdienen
  • De voldoening die voortkomt uit het helpen van bekeerde zusters in moeilijkheden
  • Professionele training waarin je vaardigheden leert die jou ook van nut kunnen zijn in andere situatie
  • SOLACE beloont jou voor je inzet met zaken als hulpverleningsservice

Mocht je verdere vragen hebben betreffende de vrijwilligersservice, email ons dan AUB op info@solacenederland.nl