Hoe Wij Jou Kunnen Helpen

Het ondersteuningsprogramma biedt ondersteuning aan bekeerde zusters die de volgende problemen ervaren:

 • Verlating door niet-moslim familieleden nadat zij moslim geworden is.
 • Isolement en eenzaamheid
 • Dakloos worden n.a.v de bekering
 • Emotionele en lichamelijke mishandeling
 • Huwelijksproblemen
 • Moeilijkheden om veranderingen in het leven aan te brengen, zoals het dragen van de hijab of het op de hoogte brengen van de niet-moslim familie over de bekering
 • Twijfels over de Islam en de gedachte om de Islam te verlaten

Wat is het ondersteuningsschema? 

SOLACE UK heeft een gestructureerde en duidelijke dienstverlening opgezet met als doel het ondersteunen van bekeerde zusters in moeilijkheden. Deze dienstverlening zal nu ook in Nederland aangeboden gaan worden. Ons ondersteuningsprogramma is uniek, omdat iedere bekeerde zuster ondersteund zal worden door een getrainde hulpverleenster. Tijdens de hulpverlening wordt eerst een intake gedaan om een beeld te schetsen van de problemen van de bekeerde zuster en om duidelijk te krijgen wat zij zou willen bereiken. Naar aanleiding van dit intake gesprek word een  persoonlijk ondersteuningsplan opgesteld.

De hulpverlening is gestructureerd, persoonsgericht en heeft de volgende doelstellingen: 

 • Het ondersteunen van de bekeerde zuster met haar huidige problemen
 • Haar voorzien van de handvatten die zij nodig heeft om vooruit te komen en haar doelen te bereiken, zodat zij empowered wordt.
 • Door haar op praktisch en emotioneel niveau te ondersteunen, streeft SOLACE ernaar om haar opnieuw op het pad van de islam te vestigen- met de hoop dat elke bekeerde zuster het gevoel van ambitie, liefde en passie zal ervaren die zij ervoer toen zij de islam betrad

Welke ondersteuning is er beschikbaar binnen het ondersteuningsprogramma? 

 • Een bemiddelingsdienst voor cliënten die moeilijkheden met hun niet-moslim familieleden ervaren.
 • Emotionele ondersteuning voor cliënten die moeilijkheden ervaren door gespannen relaties tussen haar en haar niet-moslim familieleden.
 • Ondersteuning in het verbeteren van haar sociale netwerk.
 • Noodopvang voor zusters die dakloos zijn door hun keuze om zich te bekeren.
 • Begeleiding voor slachtoffers van emotionele en lichamelijke mishandeling.
 • Ondersteuning van cliënten met huwelijksproblemen.
 • Het opstellen van een stap voor stap actieplan voor cliënten die het moeilijk vinden om islamitische gewoontes aan te nemen, zoals het dragen van de hijaab, het 5 keer per dag bidden, het vasten in Ramadan.
 • Noodondersteuning voor bekeerde zuster die twijfels in de religie ervaren alswel voor zusters die de Islam willen verlaten.